ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARININARTIRILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI 25.11.2023 TARİHİNDE RESMİGAZETE’DE YAYINLANDI

Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 25.11.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu Karar uyarınca daha önce asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirası olarak öngörülen anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı 250.000 Türk Lirası’na, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk Lirası olarak öngörülen asgari sermaye tutarı ise 500.000 Türk Lirası’na yükseltilmiştir.

Yine aynı şekilde limited şirketler için öngörülmüş olan asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirası’ndan 50.000 Türk Lirası’na yükseltilmiştir.

Karar’ın yürürlük tarihi 01.10.2024 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibariyle yeni kurulacak şirketlerde aranan asgari sermaye tutarları Karar’da belirlendiği şekilde olacaktır.

Konuya ilişkin özet tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz:

 

01.10.2024 Öncesi Asgari Sermaye (TL)

01.10.2024 Sonrası Asgari Sermaye (TL)

Anonim Şirketler

50.000

250.000

Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmiş Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler

100.000

500.000

Limited Şirketler

10.000

50.000

 

Karar’da halihazırda faaliyet gösteren ve sermayesi Karar’da belirlenen asgari sermayelerin altında kalan şirketler için herhangi bir ek madde bulunmadığını belirtmek isteriz.

Karar’ın tam metnine buradan (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-23.pdf)  ulaşabilirsiniz.

The Presidential Decree on Increasing the Minimum Capital Amounts for Joint Stock and Limited Liability Companies was published in the Official Gazette on November 25, 2023.

The Presidential Decree dated November 24, 2023 (“Decree”), concerning the increase of the minimum capital amount for joint stock and limited liability companies, has been published in the official gazette. According to this Decree, the previously established minimum capital requirement for joint stock companies, which was 50,000 Turkish Lira, has now been increased to 250,000 Turkish Lira. For non-public joint stock companies that have adopted the registered capital system, the minimum capital amount has been increased from 100,000 Turkish Lira to 500,000 Turkish Lira.

Similarly, the minimum capital amount for limited liability companies, previously set at 10,000 Turkish Lira, has been increased to 50,000 Turkish Lira.

The effective date of the Law has been determined as October 1, 2024. As of this date, the minimum capital amounts required for newly established companies will be as specified in the Decree.

Please find below a summary table related to minimum capital requirements:

 

Minimum Capital Before 01.10.2024 (TL)

Minimum Capital After 01.10.2024 (TL)

Joint Stock Companies

50,000

250,000

Non-Public Joint Stock Companies with Registered Capital System

100,000

500,000

Limited Liability Companies

10,000

50,000

We would like to note that the Decree does not contain any additional provisions for companies whose capital falls below the minimum capital amounts specified in the Decree.

You can access the full text of the Decree here.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-23.pdf).