Bir Bakışta 2023

Türkiye’deki Hukuki Gelişmeler: Bir Bakışta 2023

Yeni bir yıla tüm hızımızla başlarken, bu yılın henüz başında gerçekleşen ve ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen -ve özellikle çalıştığımız sektörleri ilgilendiren- hukuki gelişmeleri paylaşmak istedik.

 

Çeşitli Parasal Sınırlarda Güncellemeler

2023 ile birlikte, istinaf ve temyiz sınırlarından idari para cezalarına birçok parasal sınırda güncelleme oldu.

Sermaye piyasası mevzuatında da birçok sınır benzer şekilde değişti. Aşağıda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2022 tarih 2022/74 sayılı bülteninde yayımlanan duyuru ile bahse konu mevzuatta meydana gelen değişikliklerden bazılarına yer verilmiştir:

İlgili Düzenleme

2022 Değeri (TL)

2023 Değeri (TL)

Bir kitle fonlama platformunun kuruluş ve listeye alınması için gerekli asgari sermaye

1.362.000

5.000.000

Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin yatırım sınırı

68.100

150.000

Paya dayalı kitle fonlamasında fon talep tutarı

1.362.000

3.000.000

İzahname hazırlama muafiyet sınırı (birim nominal değer – toplam satış bedeli)

743.039 – 20.000.000

1.656.457 – 45.000.000

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı

10.000.000

30.000.000

 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sektörü’nde Hızlı Bir Başlangıç

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları, yılsonunda yeni düzenlemelere uyum için yoğun bir çaba sarfetmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tam da bu dönemde bahse konu kuruluşların faaliyet alanlarıyla ilgili önemli duyurular, rehberler ve listeler yayımladı:

  • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları 2023 Yılı Bildirim Takvimi[1]
  • Bazı Ödeme[2] ve Elektronik Para Kuruluşları’nın Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar[3]
  • Halihazırda faaliyette olan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları’nın[4] ilgili düzenleme kapsamındaki faaliyet sınırlarına ilişkin tablolar TCMB’nin sitesinde yayımlandı.
  • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine Katılımına İlişkin Basın Duyurusu[5]
  • Açık Bankacılık Basın Duyurusu[6]
  • Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehber[7]

E-Ticaret Sektörü’ne Yeni Yönetmelik

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yılın son günlerinde yayımlanarak birçok hükmüyle birlikte yürürlüğe girdi.

Yedinci Yargı Reformu Paketi

Konutta haczin zorlaştırılması, ceza hukukuna ilişkin önemli düzenlemelerin yanı sıra, özellikle ticaret hukuku alanında önemli gelişmeler 7. Yargı Reformu Paketi’nin gündemini oluşturuyor. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi planlanan reform paketin, özellikle şirketleri ilgilendiren hususları ise şu şekilde:

  • Ticaret mahkemesinde tek hakimli işlerin sınırı 1 milyon TL’ye çıkıyor.
  • Menfi tespit, itirazın iptali ve istirdat davalarında dava şartı arabuluculuğa ilişkin tartışmaların, kanuna bu yönde açık bir düzenleme eklenerek giderilmesi planlıyor.
  • Dava şartı arabuluculuğun kapsamı genişletiliyor ve kira, ortaklığın giderilmesi ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları da kapsama alınıyor.
  • Kanun yollarına başvuru süreleri iki hafta olarak yeknesaklaştırılıyor.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü ile Uyumlaştırılması

Yeni yılda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırılması kapsamında da önemli değişiklikler beklenmektedir. Bu doğrultuda, özel nitelikli kişisel verilerin (hassas verilerin) işlenmesinin hukuka uygunluk sebeplerini içeren 6. madde ve yurt dışına veri aktarımını düzenleyen 9. maddenin GDPR ile uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır[8].

 

Rekabet Hukuku’nda İdari Para Cezalarında Güncelleme

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezalarına ilişkin alt sınır, 27 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değiştirilmiştir. Buna göre; 2022 yılında 47.409 TL olarak uygulanan idari para cezası alt sınırı, %122,93 artırılarak 2023 yılı için 105.688 TL olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan konulardaki gelişmeleri ve her bir konuya ilişkin detaylı değerlendirmelerimizi ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

[1] https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a9702024-8e61-4cad-b1fd-e72020fa8368/ODEPA+2023+Bildirim+Takvimi.pdf?MOD=AJPERES (E.T.:10.01.2023).

[2]https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Odeme+Kuruluslari (E.T.:10.01.2023).

[3] https://lnkd.in/dsR6PX8e (E.T.:10.01.2023).

[4]https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Elektronik+Para+Kuruluslari (E.T.:10.01.2023).

[5] https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-53 (E.T.:10.01.2023).

[6] https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-48 (E.T.:10.01.2023).

[7] https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5b814310-a57b-4e64-82fe-76e520d0e0b1/%C3%96demeler+Alan%C4%B1nda+Sunulan+%C4%B0%C5%9F+Modellerine+%C4%B0li%C5%9Fkin+Rehber.pdf?MOD=AJPERES (E.T.:10.01.2023).

[8] Detaylı değerlendirmeler için bkz.: Aygün Aykut, Başak, 2022 Yılında Türkiye’de Veri Koruma Hukuku Alanındaki Gelişmeler, (https://solakpartners.com/2022-yilinda-turkiye-de-veri-koruma-hukuku-alanindaki-gelismeler/ , E.T.:10.01.2023)