blockchain şirketleri i̇çin yeni bir fırsat

Blockchain Şirketleri İçin Yeni Bir Fırsat

Vermont

31 March 2023

 

Vermont: Blockchain Şirketleri İçin Yeni Bir Fırsat

Yazar: Av.Barış C. Cantürk
Danışman, Solak&Partners
 

A. Giriş 

Dünya ile birlikte ülkemizde de kripto varlık ve blockchain alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısında hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca, mevcut şirketler de faaliyetlerini bu alana genişletmeye başlamıştır. Nitekim bu alana yönelik ilgi, yalnızca ülkemiz menşeili yapıların ülkemizde faaliyet göstermesi ile sınırlı kalmamış, Türkiye’den çıkan birçok başarılı girişim gibi, bu girişimler de dünyaya açılmıştır ya da açılmayı hedeflemektedir. İşte tam da bu noktada, birçok yatırımcı/şirket Malta, Lüksemburg, İsviçre ve Delaware (Amerika Birleşik Devletleri “ABD”) yargı çevrelerine yönelmiştir. Zira bu ülke/eyalet hukukları, geniş manada kripto varlık alanında faaliyet gösteren kişilere vergi avantajları, hukuki altyapı ve hızlı şirketleşme noktalarında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 
 
Tüm bu kolaylıklara rağmen, birçok yatırımcı, özellikle belirli ve klasik manada tüzel kişi sorumluluğunu içeren bir özel hukuk sorumluluk rejiminin eksikliğinden yakınmakta, yatırımlarını tereddütle gerçekleştirmektedir. 
 
ABD’nin Vermont eyaleti ise bu alanda oldukça faydacı bir yaklaşımla klasik şirketler hukuku rejimi ile blockchain sektörünü birleştirmeye karar vermiş ve 1 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren yasal düzenleme ile “Blockchain based Limited Liability Company”’yi (“BBLLC”) hayata geçirmiştir. Peki nedir bu BBLLC ve blockchain şirketlerine bir çözüm olabilir mi?
 

B. Blockchain based Limited Liability Company

Blockchain based Limited Liability Company yahut Türkçe tercümesi ile blokzincir temelli sınırlı sorumlu şirket; en yalın haliyle, Amerikan Hukuku’ndaki LLC’nin, faaliyet alanı blockchaine özgülenmiş şeklidir denilebilir. LLC ise, genel olarak, Türk Hukuku’ndaki limited şirkete benzer şekilde, ortaklarından ayrı tüzel kişiliği olan ve sorumluluğun esasen bu tüzel kişide olduğu bir şirket türüdür.
 
ABD’nin Vermont eyaletinin yürürlüğe koyduğu yasa ise, BBLLC’ye ilişkin olarak temelde 6 hüküm içermektedir. Bu hükümler ise; (i) BBLLC’nin tanımı, şartları ve ortak olma sürecini, (ii) ortakları ve yöneticileri ile (iii) algoritmik oydaşma/konsensus ve yönetim süreçlerini düzenlemektedir.
 
Özet olarak, bir şirketin BBLLC olarak kurulabilmesi için; 
Faaliyetinin önemli bir kısmının blockchain teknolojisi alanında olması, 
BBLLC olmayı seçtiğini ana sözleşmesinde açıkça belirtmesi,
BBLLC’nin işleyiş sistemini ortaya koyan ve asgari şartları kanunda öngörülen hususları içeren bir sözleşmenin mevcudiyeti, ve
Birden fazla farklı sıfatı haiz olabilecek yönetici yahut ortağının güven sorumluluğu yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.
 

C. Sonuç

Geniş manada kripto varlık dünyasındaki yoğun faaliyet artışı, bu alandaki yatırımcıları Malta ve Lüksemburg başta olmak üzere çeşitli farklı lokasyonlara yöneltmişse de, yukarıda ana hatlarını ortaya koyduğumuz Amerika Birleşik Devletleri’nin Vermont eyaletindeki düzenleme, bu alanda -görece- en dört başı mamur hukuki düzenleme olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple, özellikle kendisini hukuki açıdan da güvende hissetmek isteyen yatırımcıların BBLLC’yi ilerleyen günlerde daha fazla tercih edeceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır.