• Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (“DSA”) Tüm Çevrimiçi Platformlar İçin Yürürlüğe Giriyor

  Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (DSA) Tüm Çevrimiçi Platformlar İçin Yürürlüğe Giriyor

  Dijital çağın hızla evrilen dünyasında, çevrimiçi platformlar ve araçlar giderek daha önemli hale geliyor. Ancak, bu platformlar üzerindeki faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, kullanıcı güvenliği ve bilgi bütünlüğü açısından kritik bir öneme sahip. Dijital hizmetler, basit web sitelerinden internet altyapı hizmetlerine ve çevrimiçi platformlara kadar geniş bir çevrimiçi hizmetler kategorisini içermektedir.

  Hedeflenen Amaç Nedir?

  Dijital Hizmetler Yasası (DSA), çevrimiçi aracı platformları düzenleyerek, illegal ve zararlı faaliyetlerin önlenmesi ve kullanıcıların güvenliği ile temel haklarının korunmasını amaçlıyor. Bu yasa ile çevrimiçi ortamda tüketicilerin temel haklarını korumak için net ve orantılı kurallar belirlenmektedir. Ayrıca yenilik, büyüme ve rekabet desteklenmekte ve daha küçük platformların, KOBİ’lerin ve start-up’ların büyümesi kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.

  Ne Gibi Değişiklikler Yer Almaktadır?

  Dijital Hizmetler Yasası (DSA) belirtilen kurallar genellikle çevrimiçi aracılar ve platformları ilgilendirmektedir. Buna çevrimiçi pazar yerleri, hosting sağlayıcılar, çevrimiçi aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağlar, içerik paylaşım platformları, uygulama mağazaları ve çevrimiçi seyahat ve konaklama platformları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

  Bu yasa ile çevrimiçi platformlar için yeni yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülüklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Kullanıcılarını kendi hüküm ve koşullarında gerçekleşen herhangi bir önemli değişiklik hakkında bilgilendirmek;
  • Hüküm ve koşullarını basit, anlaşılır, kolayca erişilebilir ve açık bir şekilde formüle etmek;
  • Kullanıcıların doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşabileceği bir iletişim noktası oluşturmak;
  • Şirket içi şikayet işleme sistemleri ve içerik düzenleme faaliyetlerine yönelik şeffaflık raporları hazırlamak;
  • Açıkça yasadışı içerik yayınlayan kullanıcılara hizmetlerin sağlanmasını, önceden bildirimde bulunarak makul bir süreliğine askıya almak ve kullanıcıların güvenliğine ve hayatına karşı oluşabilecek suç şüphesi içeren durumları yetkili idari ve adli makamlara bildirmek;
  • Reşit olmamış kişilerin gizliliği, güvenliği ve güvenliğini yüksek düzeyde korumak için uygun ve orantılı önlemler almak.
  • Çevrimiçi aracı platformlara, birtakım raporlama yükümlülükleri getirilmiştir. Örneğin kullanıcılar ile yaşanılan hukuki uyuşmazlıkların sayısı ve hukuki sonucu, hukuka aykırı olduğu için askıya alınan faaliyetlerin sayısı, aylık ortalama aktif kullanıcı gibi konularda şeffaf şekilde raporlar oluşturma ve bunları yayımlama zorunluluğu öngörülmüştür.
  • Çevrimiçi aracı platformda ürün veya hizmet sağlayan satıcı bilgilerinin izlenebilmesini ve ulaşılabilmesini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda satıcının adı, soyadı, adresi, telefon numarası vb. bilgilerin alınması gerekliliği vurgulanmıştır.

  Kimler Dijital Hizmetler Yasası (DSA) Uymakla Yükümlüdür?

  Dijital Hizmetler Yasası (DSA) belirlenen kurallara çevrimiçi pazar yerleri, hosting sağlayıcılar, çevrimiçi aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağlar, içerik paylaşım platformları, uygulama mağazaları ve çevrimiçi seyahat ve konaklama platformları uymakla yükümlüdür. Ancak Dijital Hizmetler Yasası (DSA) içerisinde belirtilen her yükümlülük tüm işletmeler için uygulama alanı bulmayacaktır. Şeffaf raporlama yükümlülüğü (m.15), İç şikayet mekanizması oluşturulması (m.20), Dava dışı uyuşmazlık çözüm yolları belirlenmesi (m.21) vb. bazı yükümlülükler, 2003/361/EC nolu Tavsiye Dökümanı’nın Eki’nde tanımlanan mikro ölçekte veya küçük işletmeler için uygulanmayacaktır. Mikro ve küçük işletmeler şu şekilde tanımlanmıştır:

  1. a) Mikro işletme: Yıllık çalışan sayısı on (10) kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 2 (iki) milyon Euro’yu aşmayan işletmelerdir.
  2. b) Küçük işletme: Yıllık çalışan sayısı elli (50) kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 (on) milyon Euro’yu aşmayan işletmelerdir.

  Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

  Dijital Hizmetler Yasası (DSA), Çok Büyük Çevrimiçi Platformlar ile Çok Büyük Çevrimiçi Arama Motorları için (aylık en az 45 milyon aktif kullanıcıya sahip) 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmaya başlamıştır. 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren ise Avrupa Birliği’nde (“AB”) hizmet sunan tüm çevrimiçi platformların, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) tam uyumlu olması beklenmektedir.

  Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uygulanmasını sağlamak ve kendi topraklarında kurulu platformların uyumunu denetlemek için Avrupa Komisyon’u, ulusal otoritelerle birlikte çalışacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile AB bir yandan dijital hizmetlere ilişkin yeknesak kurallar oluşturmayı diğer yandan ise, AB’nin değerlerini ve temel hakları merkeze koyarak vatandaşlarına güvenli ve şeffaf hizmet sunumu sağlamayı amaçlamaktadır.

  Türkiye’de kurulmuş olan fakat AB’deki kullanıcıları hedefleyen aracı hizmet sağlayıcıları da DSA hükümlerine tabi olabilecektir. Çünkü düzenleme çevrimiçi aracı platformunun yerleşik olduğu yeri dikkate almaksızın, AB içinde yerleşik kullanıcıların hedeflendiği hallerde uygulama alanı bulmaktadır. Bu bağlamda, aracı hizmet sağlayıcıları AB içinde yerleşik olmasa dahi Dijital Hizmetler Yasası (DSA) tabi olabilecektir. Bu sebeple, Türkiye’de yerleşik çevrimiçi aracı platform iseniz ve AB’de yerleşik müşterileriniz platformunuzu kullanıyorsa, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) size de uygulanabilecektir.

   

  Konuya ilişkin detaylı bilgi için Solak&Partners hukuk bürosu ile iletişime geçmenizi rica ederiz.