çerez kullanimi vasitasiyla ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇

ÇEREZ KULLANIMI VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK açısından çerez kullanımı

15 August 2022

Kişisel Verileri Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”); yayımladığı Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”), çerezleri; “internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası” olarak tanımlamaktadır. Rehber’deki diğer bir tanıma göre ise “çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

Çerezler neden kullanılır?

Çerezler web siteleri tarafından ziyaretçilerin göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyimlerini daha kolay hale getirmek için kullanılır. Çerezler sayesinde ilgili web sitesi oturumu açık tutabilir, site tercihlerini hatırlayabilir ve ziyaretçilere alakalı içerikler sunabilir.

KVKK açısından çerez kullanımı

Çerezler yoluyla kişisel veri işlenebildiğinden, çerez kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca değerlendirilerek aksiyon alınması gereken bir konudur.

Rehber’de; belli şartların sağlanmaması ve diğer hukuki sebeplerin mevcut olmaması halinde, çerez teknolojileri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler açısından ilgili kişilerin aydınlatılarak açık rızalarının alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca; site ziyareti ile kişisel veri işlenmeye başlanabilmesi için veri sorumluları tarafından aydınlatmanın, hukuki sebeplerden bağımsız olarak internet sitesine giriş aşamasında yapılması gerekmektedir.

Türkiye'de faaliyet gösteren internet sitelerinin yurt dışında yerleşik birtakım şirketler vasıtasıyla çerez kullandığı ve bu çerezler aracılığıyla yurt dışına kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda Kanun'un 9'uncu maddesinin dikkate alınması gerekecektir.

Rehber’e bu linkten ulaşabilirsiniz: https://lnkd.in/dWCg-JZC

 

Yazarlar: Av.Begüm Ergin, Av.Başak Aygün Aykut