İŞ HAYATINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

İş Hayatında Yapay Zekâ Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teknolojinin günlük yaşamda yer alması, iş yapma biçimi ve koşullarını önemli ölçüde etkilemektedir. Gelişmekte olan teknolojinin bir ürünü olarak yapay zeka, şimdiden son derece kapsamlı bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamış durumdadır.

Yapay zekanın en çok etkilediği alanların başında ise iş dünyası gelmektedir. Yapay zekâ kullanımı şirketlerin iş modellerinin değiştirilmesine yol açacak, çalışma hayatının bu değişimden etkilenmesi ise kaçınılmaz olacaktır. Yapay zekânın yakın gelecekte çalışanlar üzerindeki iş yükünü hafifleteceği ve hatta 2025 yılına kadar toplam 85 milyon işin (müşteri hizmetleri, muhasebe, şoförlük, yazılım mühendisliği, kodlama, vb.) yapay zeka kontrolüne geçebileceği öngörülmektedir. Ancak yine aynı şekilde yapay zeka kullanımı sayesinde 100 milyona yakın yeni işin (veri detektifi, yapay zeka iş geliştirme müdürü, yapay zeka destekli sağlık hizmeti teknisyeni, vb.) doğabileceği tahmin edilmektedir.

Gizli Verilerin İhlal Edilmemesine Dikkat Edilmeli

Yapay zeka kullanımının yaygın hale gelmesiyle birlikte iş hayatında ve çalışma ortamında göz önünde bulundurulması gereken hususlara değinmekte fayda vardır. Özellikle gizli verilerin ihlal edilmemesine dikkat edilmesi çalışanların yapay zeka kullanırken dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Birçok yapay zeka programı daha önceki kullanıcıların girmiş olduğu verileri kullanarak yeni bilgiler üretebilmektedir. Bu da kullanıcılar tarafından girilen bu verilerin gizliliğini ihlal edebilir veya kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline neden olabilmektedir. Örneğin bir müşteriye ait olan ve kendisine gizlilik hükümleri çerçevesinde sağlanmış gizli bir veri, bu verinin müşteriye ait olduğuna ilişkin ifadeler anonimleştirilmeksizin bir yapay zeka programı vasıtasıyla ifşa edilerek gizlilik sözleşmesinin tarafları dışına çıkartılacak olursa bu noktada çalışanın herhangi bir kastı olmasa dahi gizlilik hükümlerinin ihlali anlamına gelebilecektir. Aynı şekilde bu ihlaller şirketlerin saygınlığını zedeleyebilmekte ve şirkete hukuki ve mali yönlerden zarar verebilmektedir. Bu husus yapay zekâ araçları kullanımı esnasında çalışanlara ve işverenlere ek bir özen gösterme yükümlülüğü getirmektedir. Yine benzer bir şekilde bilgisayar, telefon, tablet gibi aygıtların kullanımı esnasında bir araştırma yapılması, gizli bir bilginin kullanımı gerekmekteyse çalışanlar ve aynı şekilde işverenler gerekli siber güvenliğin alındığından emin olmalıdır.

Yapay Zekadan Elde Edilen Verilerin Kalitesi Kontrol Edilmeli

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli husus ise yapay zeka kullanımı aracılığıyla sağlanan verilerin kalitesinin ve doğruluğunun tekrar kontrol edilmesi gerekliliğidir. Yapay zeka programları tarafından sağlanan verilere herhangi bir kontrol yapılmaksızın güvenilmesi ve karar alma süreçlerinde yalnızca bu verilere dayanılması hem çalışan hem de şirket bazında önemli hatalara yol açabilecektir. Örneğin son dönemde meydana gelen bir olay bu durumu gözler önüne sermektedir. The New York Times gazetesinin haberi uyarınca Amerika’da bir havayolu şirketine karşı açmış olduğu dava kapsamında araştırma yapmak isteyen bir avukatın bu araştırmasında tamamen ChatGPT kullanırken atıf yaptığı çok sayıda yargı kararının gerçek olmadığı mahkeme tarafından yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu husus yapay zekâ kullanırken çalışanların ne kadar dikkatli olması gerektiğini gösteren en önemli örneklerden birisidir.

Hangi unsurlar göz önünde bulundurulmalı?

Yapay zeka kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar yazdıklarımızla sınırlı olmayıp hem çalışanlar hem de işverenler yapay zeka araçlarının satın alınması ve kullanımı esnasında her zaman potansiyel fayda ve zararları göz önünde bulundurmalıdır. Kullanım esnasında gizlilik ve fikri mülkiyet ihlali sonucuna yol açabilecek hususlar önceden değerlendirmeli, üretilen verilerin doğruluğuna tek başına güvenilmemeli ve başka kaynaklar kullanılarak kontrol edilmelidir. Aynı şekilde sorgulama yaparken eksik bilgi girilmesi de yanlış sonuçlara yol açabileceğinden çalışanlara bu yönde eğitim sağlanması da yapay zekanın doğru kullanımına büyük katkı sağlayacaktır.