Kişisel Veri Politikası ve Aydınlatma Metni

Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma Metni

İşbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni, internet sitemizdeki “Bizimle çalışmak ister misiniz?” formumuzu (“Form”) doldurmanız vasıtasıyla, iş/staj başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi, Solak & Partners olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verileriniz, gerekli olduğu ölçüde aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda: yapmış olduğunuz iş/staj başvurusunu değerlendirmek, sizinle mülakat görüşmeleri düzenlemek amacı ile meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca, yapılan değerlendirmeler ve/veya mülakatlar sonucu işe/staja uygun görülmeniz halinde işe alım/staj kabul işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda sizinle iletişime geçmek ve iş/stajınızla ilgili diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile Solak & Partners arasında bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebiyle ve, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, Solak & Partners tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için yetkinlik ve becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek ve potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla ölçülü ve amaca uygun olmak kaydı ile Kanun m. 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebiyle veya açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Solak & Partners olarak, ofisimize veya internet sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında, Form ve diğer fiziksel veya çevrimiçi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler ve benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik vasıtalarla aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

 • Ad, soyad

 • Medeni durum

 • Cinsiyet

 • Eğitim seviyesi

 • Askerlik durumu

 • E-posta adresi

 • Telefon numarası

 • Doğum tarihi

 • Eğitim bilgisi ve iş deneyimleri,

 • Özgeçmişinizde bulunması halinde referans bilgileriniz dâhil iş başvurunuz kapsamında tarafımıza ileteceğiniz/ilettiğiniz her türlü kişisel

 • Özgeçmişinizde bulunması halinde sağlık bilgileriniz, dernek veya vakıf üyeliklerine ilişkin verileriniz gibi iş başvurusu kapsamında tarafımıza ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz.

Kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağlamadan önce (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişiyi KVKK kapsamında usulüne uygun olarak bilgilendirmeniz ve gerekiyorsa verilerinin işlemesi için rızasını almanız gerekmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki; Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme

Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@solakpartners.com adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz:

Solak & Partners Hukuk Bürosu

Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok, Levent, Cömert Sk No:1C, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: +90 212 317 47 34