Kişisel Veri Politikası ve Aydınlatma Metni

 

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), https://solakpartners.com/ internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) ve diğer dijital platformlarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizi, Solak & Partners olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Eğer bir çalışan adayı olarak Kariyer sayfamızdaki formu doldurmuşsanız veya bize elektronik ortamda CV göndermişseniz, bu durumda formu doldururken Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

 1. Hangi Kişisel Verileri Toplamaktayız?

Solak & Partners olarak, İnternet Sitesi’ne yaptığınız ziyaretler sırasında, aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

Kimlik bilgileri: Ad, soyad

İletişim bilgileri: posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası

Kayıt bilgileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik, konferans, webinar ve seminer kayıtları.

Müvekkil işlem bilgileri: Müvekkil ilişkiniz kapsamında paylaşılan bilgiler.

İşlem güvenliği bilgileri ve cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

 1. Kişisel Verileri Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Toplamaktayız?

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 • İnternet Sitesi’ni daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, İnternet Sitesi’ndeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve İnternet Sitesi kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için İnternet Sitesi’nin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 • İnternet Sitesi’nin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için kimlik ve iletişim bilgilerini, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, İnternet Sitesi’nde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için İnternet Sitesi’nin nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla İnternet Sitesi’ni güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.
 • Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; sizi etkinliklerimiz, konferanslarımız, webinarlarımız, seminerlerimiz, hukuk bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla, kimlik ve iletişim bilgileri ile kayıt verilerini kullanıyoruz. Gerekmesi halinde açık rızanıza istinaden veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.
 • Müvekkilimiz veya müvekkilimiz çalışanı, yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim ve müvekkil işlem bilgileriniz tarafınıza hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda sizlerden veya ilgili müvekkillerden fiziki ve çevrimiçi başvuru formları ile Web Sitesi aracılığıyla ve Web Sitesi’nde kullanılan çerezler aracılığıyla topluyoruz.

 1. Toplanan Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca; kişisel verileriniz, faaliyetlerimiz kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kişilere aktarılabilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki; Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme

Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@solakpartners.com adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz:

Solak & Partners Avukatlık Bürosu

Adres: Yapı Kredi Plaza C Blok, Levent, Cömert Sk No:1C, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: +90 212 317 47 34