Mutlucan Solak

Kurucu Ortak

Yüksek büyüme hızına sahip şirketlere ve bu şirketlerin yatırımcılarına hukuki sorunlarını çözmek için stratejik danışmanlık veriyorum.

Mutlucan, yüksek büyümeye sahip şirketlere ve bu şirketlerin yatırımcılarına hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Ticari sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, ortaklıklar ve pay sahipleri uyuşmazlıkları alanında uzmanlaşmış olan Mutlucan; birçok şirketin kurulmasına, ortaklık yapılarının oluşturulmasına, gelişmesine, uluslararası iş birlikleri yapmasına ve yatırım alarak büyümesine destek olmuştur. Ticari uyuşmazlıklar ve tahkimde aktif bir dava avukatı olan Mutlucan Solak, ulusal ve uluslararası müvekkillerini karmaşık ticari hukuk uyuşmazlıklarında mahkemeler ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmiştir. Türkiye, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok hukuk sistemine dokunan ticari anlaşmalar ve yatırım alanında sözleşme müzakereleri ve uyuşmazlık alanında çalışan Mutlucan, Solak&Partners’ın kurucu ortağıdır.

 • Son bir yılda 20’den fazla Birleşme ve Devralma sürecinde hukuki danışmanlık
 • Bir kargo şirketinin 50 milyon USD değerin üzerindeki pay sahipleri uyuşmazlığında hukuki danışmanlık
 • Mühendislik ve tedarik sözleşmeleri (EPC, FIDIC) müzakereleri
 • Seri A ve B yatırım süreçlerinde destek
 • İngiltere, İsviçre, BVI gibi ülkelerle ilişkili olarak ortaklık ilişkileri kurgulanması
 • Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans – Tez: İşadamı Kararı İlkesinin Türk Hukuku’nda Uygulanması (Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu)
 • Yeditepe Üniversitesi – Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisansı
 • Ticari Sözleşmeler
 • Şirketler
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Teknoloji, Enerji Hukuku
 • İnşaat ve Altyapı
 • İstanbul Barosu
 • INKUBE Blockchain Hub
 • BlockchainIST