UZLAŞMA DOSYALARI

UZLAŞMA DOSYALARI YÜKSELİŞ TRENDİNDE Mİ?

2020 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte; teşebbüslerin, (i) kendilerine isnat edilen ihlali kabul ederek Rekabet Kurumu ile iş birliği yapmasına ve (ii) bu iş birliği sonucunda Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüse verilecek idari para cezasında %10 ila %25 arasında indirim yapılmasına olanak sağlayan uzlaşma müessesesi rekabet hukuku mevzuatına kazandırılmıştır. Uzlaşma uygulamasının usul ve esasları ise, 15 Temmuz 2021 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında ele alınmıştır. Uzlaşma müessesi ile esasen, soruşturma sürecinin kısaltılarak soruşturmaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Uzlaşma müessesesinin rekabet hukuku mevzuatına kazandırılmasından itibaren günümüze dek Rekabet Kurulu tarafından toplam 11 uzlaşma kararı verilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan (i) Natura Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (ii) Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi ve (iii) Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin taraf olduğu 3 farklı soruşturma kapsamında taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesiyle birlikte ilgili soruşturmalar Kasım ayı içerisinde sona ermiştir. Bu kapsamda, 11 uzlaşma kararından 3’ünün geride bıraktığımız Kasım ayı da göz önünde bulundurulduğunda, uzlaşma dosyalarında kademeli bir artışın söz konusu olduğu söylenebilecektir.

Uzlaşma dosyalarındaki bu ani yükselişin altında yatan bazı önemli etkenler bulunmaktadır. Rekabet Kurulu’nun uzlaşma müessesi kapsamında uygulanabilecek en yüksek seviyedeki indirim oranlarını uygulama yönünde bir eğilim içerisinde olması, teşebbüslerin son zamanlarda artan şekilde uzlaşma başvurusunda bulunmasının önemli sebeplerinden biridir. Buna ek olarak; artan enflasyon oranları ile paralel şekilde teşebbüslerin yıllık cirolarında gerçekleşen artışlar sebebiyle, teşebbüslerin idari para cezalarını erken ödemek istemesi de uzlaşma dosyalarındaki artışa etki eden önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, uzlaşma dosyalarının yakın gelecekte daha da artacağı değerlendirilmektedir.